POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing online ale comercianților, având consimțământul persoanelor vizate.

DATE DE CONTACT ALE ÎMPUTERNICITULUI DATELOR PERSONALE

Împuternicitul în prelucrarea datelor dvs. personale este compania RFAN LIGHTING, cu sediul în Ilfov Comuna Dobrosti ,Strada ZORILOR,Nr.84-86, număr unic de identificare: J23/4912/2021, înregistrat la Registrul Comerțului Bucuresti, CUI RO 44726650 menționat în continuare drept „împuternicit“).

Împuternicitul nu a desemnat nici o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.

LEGISLAȚIA PRIVIND PRELUCRĂRAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între dvs. și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între dvs. și împuternicit, conform articolului 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Împuternicitul prelucrează datele personale în scopul trimiterii informațiilor și notificărilor comerciale și de a beneficia de promoții de marketing transmise de împuternicit.

Împuternicitului nu i se acordă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.

TERȚE PĂRȚI IMPLICATE ÎN OBȚINERE DATELOR PERSONALE

Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi partenerii sau firmele ce îl vor ajuta pe împuternicit să realizeze activitățile de marketing.

Împuternicitul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei terțe țări (aflată în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

DREPTURILE DEȚINĂTORULUI DATELOR PERSONALE

În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a vă modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale furnizate împuternicitului oricând doriți. Cu toate acestea, acest lucru nu aduce atingere legalității prelucrării datelor dvs. personale, înainte de retragerea consimțământului.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. personale nu este o cerință legală ci contractuală și nu este o cerință necesară pentru care trebuie să încheie un contract.

Aveți în orice moment dreptul de a opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului, inclusiv a activităților de profilare, dacă profilul se referă strict la marketing. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale strict în scop de marketing, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CE SUNT PRELUCRATE DATELE DVS.? CINE ESTE RESPONSABIL? CE DATE?

Protejarea datelor tale dvs. este foarte importanta pentru noi. Transparenta prelucrarii datelor personale este unul dintre principiile cheie ale Regulamentului general de protectie a datelor personale al Uniunii Europene (GDPR), care se va aplica incepand cu 25 Mai 2018. Prelucram datele tale personale pentru a stabili si pune in aplicare contractul de munca, in conformitate cu prevederile GDPR si legislatiei aplicabile in materie de protectie a datelor. Astfel de prelucrari includ colectarea, pastrarea, folosirea, modificarea si stergerea datelor, printre alti pasi necesari.

 

Responsabilul pentru datele dvs. personale este RFAN LIGHTING S.R.L. cu sediul în Ilfov Comuna Dobroesti,Strada Zorilor Nr.84-86,număr unic de identificare: J23/4912/2021, înregistrat la Registrul Comerțului Bucuresti, CUI RO 44726650.

 

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online, sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Prelucram sau am putea prelucra urmatoarele tipuri de date personale: date generale (ex. nume, CNP), date de contact, de ex. adresa de domiciliu, adresa de e-mail personala, numar de telefon personal, date cu privire la conturi bancare.

 

Aceste date sunt colectate și prelucrate cu acordul dvs. și în conformitate cu regulamentele europene și naționale privind protecția datelor personale.

 

Avem aceste date de la dvs. si dvs. ne informati cand acestea se schimba.

 SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 Pentru prestarea serviciilor BELMAR în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

 Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse de care ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă. 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice,

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.

TERȚE PĂRȚI IMPLICATE ÎN OBȚINERE DATELOR PERSONALE

 Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat sau transport, sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât și părțile implicate în realizarea cu succes a plăților aferente contractului de cumpărare.

 Împuternicitul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei terțe țări (aflată în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

 CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

 Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

DREPTURILE DEȚINĂTORULUI DATELOR PERSONALE

 Aveți dreptul să oferiți sau să retrageți acordul pentru prelucrarea și schimbul de date cu caracter personal.

  Dacă oferiți acordul de colectare a datelor în scopul preluării unei comenzi, puteți oricând să îl retrageți. În acest caz, Persoana de contact cu protecția datelor vă va explica ce date vor fi suprimate din dosar (dreptul la ștergerea datelor). Totuși, este posibil să nu poată fi suprimate toate datele.

 Aveți dreptul să fiți informat cu privire la scopurile în care sunt prelucrate datele sau persoanele care au acces la date. Persoana de contact cu protecția datelor vă va informa cu privire la persoanele care vor fi asociate cu prelucrarea comenzii și care  au acces la comanda dvs.

Printr-o simplă solicitare în scris, adresată Persoanei de contact cu protecția datelor prin e-mail sau prin curier, aveți dreptul:

-           să accesați și să consultați datele;

-           să solicitați modificarea datelor, dacă anumite informații nu sunt corecte; 

-           să vă fie șterse datele;

-           să solicitați limitarea prelucrării datelor;

-           să primiți toate informațiile care vă privesc și sunt înregistrate în format portabil și lizibil, precum și să obțineți transferul datelor (dreptul la portabilitate);

 -           să vă opuneți prelucrării în baza unui interes legitim, prelucrării în scopuri de marketing direct sau profilare și prelucrării în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice care nu relevă un interes public.

 -           să nu faceți obiectul unei decizii individuale automatizate.

 

RFAN LIHGTING SRL are obligația să asigure prelucrarea datelor în siguranță și să vă informeze cu privire la orice încălcare a securității acestora.

Punct de lucru: Soseaua Bucuresti-Urziceni, nr.16, Pavilion Gh(nr3g), Ilfov, Afumati

You have successfully subscribed!
This email has been registered