REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Castiga o Lustra LED

 

Accesează concurs Facebook - click aici
Accesează concurs Instagram - click aici


Campania promotionala "Castiga o Lustra LED" (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de SC RFAN LIGHTING SRL cu sediul social in Comuna Dobroesti, Strada Zorilor, Nr. 84-86, Parcela 184, Judet Ilfov, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/4912.2021, cod unic de inregistrare fiscala 44726650, denumita in continuare "Organizator".

Regulamentul campaniei

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant. Campania se desfasoara sub prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Aria de desfasurare a Campaniei

Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

Durata Campaniei

Perioada de demarare a Campaniei este 11.07.2022 - 25.07.2022.
Participarea este posibila pana la data 25.07.2022.
In data de 25.07.2022 va fi afisat castigatorul tragerii la sorti.
Castigatorul campaniei va fi ales de catre echipa RFAN LED

Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, in functie de specificul acestuia, participantii trebuie:
Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com/Instagram cu nume / prenume real, in functie de specificul concursului;
Sa acceseze pagina concursului si sa urmeaze instructiunile descrise pentru a participa;
Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a utizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina de pe pagina interventiile si utilizatorii care genereaza conversatii neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentuli regulament.
Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.
Concursurile se desfasoara individual atat pe Facebook cat si pe Instagram, participanții putandu-se inscrie la ambele concursuri.

Mecanismul Campaniei

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin participarea la concursul organizat pe Facebook si Instagram si prin respectarea tuturor punctelor impuse.
Campania este valabila pentru orice persoana ce satisface toate punctele de inscriere in concurs, afisate pe pagina oficiala de facebook RFAN LED și instagram (rfanled

Premii

Premiul acordat este o Lustra LED model model K001/2+2 in limita disponibilitatii companiei, premiul se ofera castigatorului campaniei inscris in tragerea la sorti.
In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.
Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza vor fi anulate.

Protectia datelor personale

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la: Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Regulamentul concursului

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
in cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti pe paginile oficiale de facebook/Instagram RFAN LED

You have successfully subscribed!
This email has been registered